RDSG:s årsmöte 2010.

Här fattas (saknas) vettiga beslut.

 

Gårdshunden är utdöende.

Tyvärr gick det inte att rädda vår ras eftersom kravet på HD-röntgen inte gick att ändra på.

Efter mycket trubbel med röstlängden, så hade kassörskan gjort sig skyldig till 3 stadgebrott. Två familjemedlemmar nekades rösträtt. En medlem i en familj nekades bli familjemedlem i klubben, vilket bryter mot klubbens stadgar. Hon bad mig sedan att hålla truten eftersom jag råkade påpeka att hon inte alltid hade klart för sig. Det är mer än man skall behöva tåla. Skall man sköta en uppgift i klubben bör man först ta reda på vad som gäller och inte bli så sur när någon försöker rätta till gjorda fel. 

Jag avsade mig mitt medlemskap i klubben eftersom det är mer än man kan tåla - så nu behöver jag inte bry mig mer.

Men jag glömde att tacka kassörskan för vänligt bemötande vilket härmed är gjort.

Göran Cajhagen - före detta medlem.

 

              RAS- Klubben

    RAS- erar

 RAS - en

                    Med hjälp av RAS